شرکت پیمانکاری ویراکاو فعال در پروژه‌های EPC برای تکمیل نیروی انسانی
یکی از پروژ‌ه‌های خود به همکاری افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:
۱- سرپرست کارگاه – مهندس ساختمان یا مکانیک
۲- دستیار پروژه ( آقا)
۳- مهندس کنترل پروژه (آقا)
۴- دفتر فنی – مهندس ساختمان یا مکانیک (‌آقا)
۵- بازرس کنترل کیفیت جوش (آقا)
۶- سرپرست انبار (آقا)
۷- سرپرست ایمنی و بهداشت (آقا)
۸- دستیار پروژه (خانم)
۹- مهندس مکانیک یا شیمی
۱۰- برنامه نویس بانک اطلاعاتی

نحوه تماس:
علاقه‌مندان سوابق کاری و عکس خود را به آدرس cv@virak.ir یا فکس ۲۲۳۵۴۱۴۴-۰۲۱ ارسال نمایند.
ضمناً ذکر ردیف عنوان شغلی در رزومه الزامی است.

متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعیه کامل استخدامی به صفحه ۷ شماره ۵۳۴ نشریه بازارکار مورخ ۸۹/۳/۲۲ مراجعه نمایند.

آخرین مهلت:
۸۹/۳/۲۶

منبع: بازار کار